Renew Lesen CIDB G1

CIDB Logo Large

Pembaharuan Lesen Kontraktor CIDB

Renew Lesen CIDB G1

[ Borang Renew Lesen CIDB G1 ]

Renew Lesen Kontraktor CIDB

Maklumat Syarikat:


Maklumat Pembaharuan:


Info Renew Lesen CIDB G1

Lesen Kontraktor G2

Mengemaskini lesen kontraktor yang diberikan oleh CIDB, ​​​​atau Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, merupakan proses mandatori yang perlu dilakukan oleh semua kontraktor di Malaysia untuk memastikan mereka beroperasi secara sah dan mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam industri pembinaan. Proses ini bukan sekadar urusan pentadbiran, tetapi juga merupakan penunjuk utama pematuhan kepada piawaian keselamatan dan kualiti yang dikenakan oleh pihak berkuasa, memastikan setiap entiti yang beroperasi dalam industri ini memenuhi keperluan yang ketat dan bersedia menghadapi cabaran dalam melaksanakan projek pembangunan. dengan integriti dan profesionalisme yang tinggi.

Proses Permohonan Renew Lesen CIDB G1

CIDB Renewal Flow Chart (Malay)

Untuk renew lesen CIDB G1 di Malaysia, pastikan anda mengikut langkah-langkah berikut dengan tepat:

 1. Semak Tarikh Luput: Mulakan pembaharuan sebelum tarikh luput lesen CIDB.
 2. Dokumen Diperlukan: Borang pembaharuan yang diisi secara online, salinan sijil CIDB dan perniagaan, serta dokumen lain yang relevan.
 3. Bayaran Pembaharuan: Ketahui dan bayar jumlah berdasarkan kategori/gred pendaftaran.
 4. Kursus/Latihan: Lengkapkan kursus atau latihan jika diperlukan untuk gred/kategori.
 5. Proses Pembaharuan: Pilih proses dalam talian melalui portal RentakaBiz.
 6. Keselamatan dan Kesihatan: Pastikan pematuhan terhadap keperluan keselamatan dan kesihatan kerja.
 7. Mengemaskini Maklumat Syarikat: Memastikan maklumat syarikat adalah terkini dan tepat.
 8. Pemeriksaan dan Pengesahan: Tunggu pemeriksaan dan pengesahan CIDB sebelum menerima sijil pembaharuan.
 9. Simpan Sijil Pembaharuan: Simpan sijil pembaharuan di tempat yang selamat dan mudah diakses.

Proses renew lesen CIDB G1 penting untuk menjamin syarikat kontraktor anda tetap beroperasi secara sah dan dapat meneruskan kegiatan usaha dalam industri pembinaan di Malaysia. Penting untuk memulai proses pembaharuan lebih awal dan memenuhi segala syarat yang ditentukan oleh CIDB.

Syarat-syarat Renew Lesen CIDB G1

Berikut adalah syarat-syarat renew lesen CIDB G1, yang membolehkan kontraktor menjalankan projek dengan nilai kontrak tidak melebihi RM200,000:

 1. Syarikat mesti berdaftar dan aktif dengan SSM.
 2. Tiada tunggakan cukai dengan LHDN.
 3. Memiliki sijil CIDB yang masih aktif.
 4. Menunjukkan pengalaman projek yang relevan.
 5. Mengikuti kursus keselamatan dan kesihatan yang diiktiraf oleh CIDB.
 6. Membayar yuran pembaharuan yang ditetapkan oleh CIDB.
 7. Menghantar dokumen sokongan termasuk penyata kewangan dan bukti kursus keselamatan.
 8. Mematuhi kod etika dan standard profesional yang ditetapkan oleh CIDB.

Berikut adalah syarat-syarat renew lesen CIDB G2, yang membolehkan kontraktor menjalankan projek dengan nilai kontrak sehingga RM500,000:

 1. Syarikat berdaftar dan aktif dengan SSM.
 2. Tiada tunggakan cukai dengan LHDN.
 3. Sijil CIDB aktif pada masa pembaharuan.
 4. Kapasiti kewangan untuk projek bernilai sehingga RM500,000.
 5. Pengalaman projek relevan dengan skop G2.
 6. Kursus keselamatan dan kesihatan diiktiraf oleh CIDB telah diikuti.
 7. Yuran pembaharuan yang ditetapkan oleh CIDB dibayar.
 8. Dokumen sokongan termasuk penyata kewangan dan bukti kursus keselamatan disediakan.
 9. Kod etika dan standard profesional CIDB dipatuhi.

Berikut adalah syarat-syarat renew lesen CIDB G3, yang membolehkan kontraktor menjalankan projek dengan nilai kontrak sehingga RM1,000,000:

 1. Syarikat berdaftar dan aktif dengan SSM.
 2. Tiada tunggakan cukai dengan LHDN.
 3. Sijil CIDB aktif pada masa pembaharuan.
 4. Bukti kapasiti kewangan untuk projek bernilai sehingga RM1,000,000.
 5. Pengalaman projek relevan dengan skop G3.
 6. Pengurus projek atau wakil telah mengikuti kursus keselamatan dan kesihatan CIDB.
 7. Bayaran yuran pembaharuan yang ditetapkan oleh CIDB.
 8. Sediakan dokumen sokongan termasuk penyata kewangan dan bukti kursus keselamatan.
 9. Patuhi kod etika dan standard profesional CIDB.

Berikut adalah syarat-syarat renew lesen CIDB G4, yang membolehkan kontraktor menjalankan projek dengan nilai kontrak sehingga RM3,000,000:

 1. Syarikat berdaftar dan aktif dengan SSM.
 2. Tiada tunggakan cukai dengan LHDN.
 3. Sijil CIDB aktif pada masa pembaharuan.
 4. Kapasiti kewangan untuk projek bernilai sehingga RM3,000,000.
 5. Pengalaman projek relevan dengan skop G4.
 6. Kursus keselamatan dan kesihatan diiktiraf oleh CIDB telah diikuti.
 7. Yuran pembaharuan yang ditetapkan oleh CIDB dibayar.
 8. Dokumen sokongan termasuk penyata kewangan dan bukti kursus keselamatan disediakan.
 9. Kod etika dan standard profesional CIDB dipatuhi.

Berikut adalah syarat-syarat renew lesen CIDB G5, yang membolehkan kontraktor menjalankan projek dengan nilai kontrak sehingga RM5,000,000:

 1. Syarikat berdaftar dan aktif dengan SSM.
 2. Tiada tunggakan cukai dengan LHDN.
 3. Sijil CIDB aktif pada masa pembaharuan.
 4. Kapasiti kewangan untuk projek bernilai sehingga RM5,000,000.
 5. Pengalaman projek relevan dengan skop G5.
 6. Kursus keselamatan dan kesihatan diiktiraf oleh CIDB telah diikuti.
 7. Yuran pembaharuan yang ditetapkan oleh CIDB dibayar.
 8. Dokumen sokongan termasuk penyata kewangan dan bukti kursus keselamatan disediakan.
 9. Kod etika dan standard profesional CIDB dipatuhi.

Berikut adalah syarat-syarat renew lesen CIDB G6, yang membolehkan kontraktor menjalankan projek dengan nilai kontrak sehingga RM10,000,000:

 1. Syarikat berdaftar dan aktif dengan SSM.
 2. Tiada tunggakan cukai dengan LHDN.
 3. Sijil CIDB aktif pada masa pembaharuan.
 4. Kapasiti kewangan untuk projek bernilai sehingga RM10,000,000.
 5. Pengalaman projek relevan dengan skop G6.
 6. Kursus keselamatan dan kesihatan diiktiraf oleh CIDB telah diikuti.
 7. Yuran pembaharuan yang ditetapkan oleh CIDB dibayar.
 8. Dokumen sokongan termasuk penyata kewangan dan bukti kursus keselamatan disediakan.
 9. Kod etika dan standard profesional CIDB dipatuhi.

Berikut adalah syarat-syarat renew lesen CIDB G7, yang merupakan kategori tertinggi dan membolehkan kontraktor menjalankan projek tanpa had nilai kontrak:

 1. Syarikat berdaftar dan aktif dengan SSM.
 2. Tiada tunggakan cukai dengan LHDN.
 3. Sijil CIDB aktif pada masa pembaharuan.
 4. Kapasiti kewangan yang mencukupi untuk projek tanpa had nilai.
 5. Pengalaman projek relevan dengan skop G7.
 6. Kursus keselamatan dan kesihatan diiktiraf oleh CIDB telah diikuti.
 7. Yuran pembaharuan yang ditetapkan oleh CIDB dibayar.
 8. Dokumen sokongan termasuk penyata kewangan dan bukti kursus keselamatan disediakan.
 9. Kod etika dan standard profesional CIDB dipatuhi.

Harap maklum bahawa syarat untuk pembaharuan lesen CIDB G1 adalah umum dan boleh berubah mengikut masa. Oleh itu, adalah penting bagi anda untuk memastikan anda memperoleh maklumat yang paling terkini dan lengkap melalui laman web rasmi CIDB.


Anda perlu servis Lesen Kontraktor? Sila klik salah satu servis dibawah

Anda Perlukan Bantuan?

Call kami sekarang: +60 17-665 9723