Terma & Syarat

CIDB Logo Large

Terma & Syarat

Terma & Syarat Lesen Kontraktor CIDB

Selamat datang ke RentakaBiz! Kami komited untuk memberikan anda bantuan terbaik dalam permohonan Lesen Kontraktor CIDB anda. Sebelum anda menggunakan perkhidmatan kami, sila baca terma dan syarat ini dengan teliti.

Pengenalan

Terma ini mengawal penggunaan perkhidmatan kami untuk membantu anda memohon Lesen Kontraktor CIDB, ​​termasuk tetapi tidak terhad kepada pengumpulan dokumen, penyerahan dan komunikasi dengan CIDB.

Servis Kami

Kami akan:

  • Membantu dalam pengumpulan dan penyediaan dokumen yang diperlukan.
  • Hantar permohonan bagi pihak anda.
  • Berkomunikasi dengan CIDB mengenai permohonan anda.

Tanggungjawab Anda

Anda perlu:

  • Sediakan semua dokumen yang diperlukan tepat pada masanya dan dalam format yang diminta.
  • Pastikan semua maklumat yang diberikan kepada kami adalah tepat dan lengkap.

Yuran dan Bayaran

  • Anda akan dicaj mengikut perjanjian untuk perkhidmatan kami.
  • Pembayaran mesti dibuat sebelum kami memulakan proses permohonan.

Waktu Proses

Kami berusaha untuk menyelesaikan permohonan dengan cepat, tetapi masa pemprosesan mungkin berbeza-beza bergantung pada CIDB dan faktor lain di luar kawalan kami.

Kerahsiaan

Kami menjamin kerahsiaan maklumat dan dokumen anda.

Penafian Tanggungjawab

Kami tidak bertanggung jawab atas penolakan permohonan yang disebabkan oleh dokumen yang tidak lengkap atau akurat dari anda atau faktor di luar kendali kami.

Pembatalan

Kami tidak bertanggungjawab untuk penolakan permohonan disebabkan oleh dokumen yang tidak lengkap atau tidak tepat daripada anda atau faktor di luar kawalan kami.

Perubahan Terma

Kami berhak untuk mengubah suai terma dan syarat ini pada bila-bila masa. Penggunaan perkhidmatan kami selepas perubahan tersebut akan dianggap sebagai penerimaan terhadap perubahan tersebut.

Penyelesaian Pertikaian

Semua pertikaian akan diselesaikan melalui rundingan. Jika ini tidak dicapai, ia akan diteruskan melalui timbang tara atau mahkamah.

Dengan menggunakan perkhidmatan kami, anda mengisytiharkan bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju dengan semua terma dan syarat di atas.


Anda perlu servis Lesen Kontraktor? Sila klik salah satu servis dibawah

Perlukan bantuan hubungi kami

Call kami sekarang: +60 17-349 0959