Renew Lesen Kontraktor CIDB

CIDB Logo Large

Pembaharuan Lesen Kontraktor

Renew Lesen Kontraktor CIDB

[ Borang Pembaharuan ]

Renew Lesen Kontraktor CIDB

Maklumat Syarikat:


Maklumat Pembaharuan:


Pembaharuan Lesen Kontraktor

Lesen Kontraktor G2

Pembaharuan lesen kontraktor yang dikeluarkan oleh CIDB, ​​atau Institut Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, merupakan prosedur kritikal yang mesti dilalui oleh semua kontraktor di Malaysia bagi memastikan kesinambungan operasi mereka secara sah dan mengikut peraturan yang terpakai dalam sektor pembinaan. Proses ini bukan sekadar formaliti pentadbiran, tetapi juga penanda penting pematuhan piawaian keselamatan dan kualiti yang ditetapkan oleh pihak berkuasa kawal selia, memastikan setiap entiti yang beroperasi dalam industri memenuhi kriteria yang ketat dan bersedia untuk menghadapi cabaran melaksanakan projek pembangunan dengan integriti dan profesionalisme yang tinggi.

Proses Permohonan Renew Lesen Kontraktor CIDB

Untuk renew lesen kontraktor CIDB di Malaysia, pastikan langkah-langkah berikut ini dilakukan dengan betul:

 1. Semak Tarikh Luput: Mulakan pembaharuan sebelum tarikh luput lesen CIDB.
 2. Dokumen Diperlukan: Siapkan borang pembaharuan, salinan sijil CIDB dan perniagaan, serta dokumen lain yang relevan.
 3. Bayaran Pembaharuan: Ketahui dan bayar jumlah berdasarkan kategori/gred pendaftaran.
 4. Kursus/Latihan: Lengkapkan kursus atau latihan jika diperlukan untuk gred/kategori.
 5. Proses Pembaharuan: Pilih proses dalam talian melalui portal CIDB atau secara manual di pejabat CIDB.
 6. Keselamatan dan Kesihatan: Pastikan pematuhan terhadap keperluan keselamatan dan kesihatan kerja.
 7. Mengemaskini Maklumat Syarikat: Memastikan maklumat syarikat adalah terkini dan tepat.
 8. Pemeriksaan dan Pengesahan: Tunggu pemeriksaan dan pengesahan CIDB sebelum menerima sijil pembaharuan.
 9. Simpan Sijil Pembaharuan: Simpan sijil pembaharuan di tempat yang selamat dan mudah diakses.

Proses pembaharuan lesen CIDB adalah penting untuk memastikan bahawa syarikat kontraktor anda kekal sah dan boleh terus menjalankan perniagaan dalam sektor pembinaan di Malaysia. Adalah penting untuk memulakan proses pembaharuan dengan awal dan mematuhi semua keperluan yang ditetapkan oleh CIDB.

Syarat-syarat Renew Lesen Kontraktor CIDB (G1>G7)

Berikut adalah syarat-syarat renew lesen kontraktor CIDB G1, yang membolehkan kontraktor menjalankan projek dengan nilai kontrak tidak melebihi RM200,000:

 1. Syarikat mesti berdaftar dan aktif dengan SSM.
 2. Tiada tunggakan cukai dengan LHDN.
 3. Memiliki sijil CIDB yang masih aktif.
 4. Menunjukkan pengalaman projek yang relevan.
 5. Mengikuti kursus keselamatan dan kesihatan yang diiktiraf oleh CIDB.
 6. Membayar yuran pembaharuan yang ditetapkan oleh CIDB.
 7. Menghantar dokumen sokongan termasuk penyata kewangan dan bukti kursus keselamatan.
 8. Mematuhi kod etika dan standard profesional yang ditetapkan oleh CIDB.

Berikut adalah syarat-syarat renew lesen kontraktor CIDB G2, yang membolehkan kontraktor menjalankan projek dengan nilai kontrak sehingga RM500,000:

 1. Syarikat berdaftar dan aktif dengan SSM.
 2. Tiada tunggakan cukai dengan LHDN.
 3. Sijil CIDB aktif pada masa pembaharuan.
 4. Kapasiti kewangan untuk projek bernilai sehingga RM500,000.
 5. Pengalaman projek relevan dengan skop G2.
 6. Kursus keselamatan dan kesihatan diiktiraf oleh CIDB telah diikuti.
 7. Yuran pembaharuan yang ditetapkan oleh CIDB dibayar.
 8. Dokumen sokongan termasuk penyata kewangan dan bukti kursus keselamatan disediakan.
 9. Kod etika dan standard profesional CIDB dipatuhi.

Berikut adalah syarat-syarat renew lesen kontraktor CIDB G3, yang membolehkan kontraktor menjalankan projek dengan nilai kontrak sehingga RM1,000,000:

 1. Syarikat berdaftar dan aktif dengan SSM.
 2. Tiada tunggakan cukai dengan LHDN.
 3. Sijil CIDB aktif pada masa pembaharuan.
 4. Bukti kapasiti kewangan untuk projek bernilai sehingga RM1,000,000.
 5. Pengalaman projek relevan dengan skop G3.
 6. Pengurus projek atau wakil telah mengikuti kursus keselamatan dan kesihatan CIDB.
 7. Bayaran yuran pembaharuan yang ditetapkan oleh CIDB.
 8. Sediakan dokumen sokongan termasuk penyata kewangan dan bukti kursus keselamatan.
 9. Patuhi kod etika dan standard profesional CIDB.

Berikut adalah syarat-syarat renew lesen kontraktor CIDB G4, yang membolehkan kontraktor menjalankan projek dengan nilai kontrak sehingga RM3,000,000:

 1. Syarikat berdaftar dan aktif dengan SSM.
 2. Tiada tunggakan cukai dengan LHDN.
 3. Sijil CIDB aktif pada masa pembaharuan.
 4. Kapasiti kewangan untuk projek bernilai sehingga RM3,000,000.
 5. Pengalaman projek relevan dengan skop G4.
 6. Kursus keselamatan dan kesihatan diiktiraf oleh CIDB telah diikuti.
 7. Yuran pembaharuan yang ditetapkan oleh CIDB dibayar.
 8. Dokumen sokongan termasuk penyata kewangan dan bukti kursus keselamatan disediakan.
 9. Kod etika dan standard profesional CIDB dipatuhi.

Berikut adalah syarat-syarat renew lesen kontraktor CIDB G5, yang membolehkan kontraktor menjalankan projek dengan nilai kontrak sehingga RM5,000,000:

 1. Syarikat berdaftar dan aktif dengan SSM.
 2. Tiada tunggakan cukai dengan LHDN.
 3. Sijil CIDB aktif pada masa pembaharuan.
 4. Kapasiti kewangan untuk projek bernilai sehingga RM5,000,000.
 5. Pengalaman projek relevan dengan skop G5.
 6. Kursus keselamatan dan kesihatan diiktiraf oleh CIDB telah diikuti.
 7. Yuran pembaharuan yang ditetapkan oleh CIDB dibayar.
 8. Dokumen sokongan termasuk penyata kewangan dan bukti kursus keselamatan disediakan.
 9. Kod etika dan standard profesional CIDB dipatuhi.

Berikut adalah syarat-syarat renew lesen kontraktor CIDB G6, yang membolehkan kontraktor menjalankan projek dengan nilai kontrak sehingga RM10,000,000:

 1. Syarikat berdaftar dan aktif dengan SSM.
 2. Tiada tunggakan cukai dengan LHDN.
 3. Sijil CIDB aktif pada masa pembaharuan.
 4. Kapasiti kewangan untuk projek bernilai sehingga RM10,000,000.
 5. Pengalaman projek relevan dengan skop G6.
 6. Kursus keselamatan dan kesihatan diiktiraf oleh CIDB telah diikuti.
 7. Yuran pembaharuan yang ditetapkan oleh CIDB dibayar.
 8. Dokumen sokongan termasuk penyata kewangan dan bukti kursus keselamatan disediakan.
 9. Kod etika dan standard profesional CIDB dipatuhi.

Berikut adalah syarat-syarat renew lesen kontraktor CIDB G7, yang merupakan kategori tertinggi dan membolehkan kontraktor menjalankan projek tanpa had nilai kontrak:

 1. Syarikat berdaftar dan aktif dengan SSM.
 2. Tiada tunggakan cukai dengan LHDN.
 3. Sijil CIDB aktif pada masa pembaharuan.
 4. Kapasiti kewangan yang mencukupi untuk projek tanpa had nilai.
 5. Pengalaman projek relevan dengan skop G7.
 6. Kursus keselamatan dan kesihatan diiktiraf oleh CIDB telah diikuti.
 7. Yuran pembaharuan yang ditetapkan oleh CIDB dibayar.
 8. Dokumen sokongan termasuk penyata kewangan dan bukti kursus keselamatan disediakan.
 9. Kod etika dan standard profesional CIDB dipatuhi.

Sila ambil perhatian bahawa syarat untuk pembaharuan lesen kontraktor CIDB adalah umum dan mungkin berubah dari semasa ke semasa. Oleh itu, adalah penting untuk anda memastikan anda mendapat maklumat terkini dan komprehensif melalui laman web rasmi CIDB.


Anda perlu servis Lesen Kontraktor? Sila klik salah satu servis dibawah

Anda Perlukan Bantuan?

Call kami sekarang: +60 17-665 9723