Renew Lesen CIDB G2

CIDB Logo Large

Pembaharuan Lesen Kontraktor CIDB

Renew Lesen CIDB G2

[ Borang Renew Lesen CIDB G2 ]

Renew Lesen Kontraktor CIDB

Maklumat Syarikat:


Maklumat Pembaharuan:


Info Renew Lesen CIDB G2

Lesen Kontraktor G2

Memperbaharui lesen kontraktor yang dikeluarkan oleh CIDB, ​​atau Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, merupakan tindakan mandatori kepada semua kontraktor di Malaysia untuk memastikan operasi mereka berjalan secara sah dan mengikut piawaian yang ditetapkan dalam sektor pembinaan. Tindakan ini bukan sahaja prosedur pentadbiran biasa, tetapi juga menandakan pematuhan kepada norma keselamatan dan kualiti yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa, memastikan setiap syarikat yang terlibat dalam bidang ini memenuhi syarat yang ketat dan bersedia untuk mengatasi cabaran menjalankan projek bimbingan dengan penuh integriti dan profesionalisme.

Proses Permohonan Renew Lesen CIDB G2

CIDB Renewal Flow Chart (Malay)

Untuk renew lesen CIDB G2 di Malaysia, pastikan anda mematuhi langkah-langkah berikut secara teliti:

 1. Semak Tarikh Luput: Mulakan proses pembaharuan sebelum lesen CIDB anda luput.
 2. Dokumen Diperlukan: Borang pembaharuan yang diisi secara online, salinan sijil CIDB, sijil perniagaan, dan dokumen penting lainnya.
 3. Bayaran Pembaharuan: Tentukan dan bayar jumlah yang diperlukan sesuai dengan gred/kategori pendaftaran anda.
 4. Kursus/Latihan: Ikuti kursus atau latihan yang diperlukan sesuai dengan gred/kategori anda.
 5. Proses Pembaharuan: Lakukan pembaharuan secara online melalui portal RentakaBiz.
 6. Keselamatan dan Kesihatan: Pastikan anda mematuhi semua keperluan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.
 7. Mengemaskini Maklumat Syarikat: Kemas kini dan pastikan semua maklumat syarikat anda adalah terkini dan betul.
 8. Pemeriksaan dan Pengesahan: Menunggu pemeriksaan dan pengesahan dari CIDB sebelum menerima sijil pembaharuan.
 9. Simpan Sijil Pembaharuan: Pastikan sijil pembaharuan disimpan di tempat yang selamat dan boleh diakses dengan mudah.

Proses pembaharuan lesen CIDB G2 adalah penting untuk memastikan syarikat kontraktor anda terus beroperasi secara sah dan boleh terus menjalankan perniagaan dalam sektor pembinaan di Malaysia. Adalah penting untuk memulakan proses pembaharuan dari awal dan mengikut semua keperluan yang diberikan oleh CIDB dengan tepat.

Syarat-syarat Renew Lesen CIDB G2

Berikut adalah syarat-syarat renew lesen CIDB G1, yang membolehkan kontraktor menjalankan projek dengan nilai kontrak tidak melebihi RM200,000:

 1. Syarikat mesti berdaftar dan aktif dengan SSM.
 2. Tiada tunggakan cukai dengan LHDN.
 3. Memiliki sijil CIDB yang masih aktif.
 4. Menunjukkan pengalaman projek yang relevan.
 5. Mengikuti kursus keselamatan dan kesihatan yang diiktiraf oleh CIDB.
 6. Membayar yuran pembaharuan yang ditetapkan oleh CIDB.
 7. Menghantar dokumen sokongan termasuk penyata kewangan dan bukti kursus keselamatan.
 8. Mematuhi kod etika dan standard profesional yang ditetapkan oleh CIDB.

Berikut adalah syarat-syarat renew lesen CIDB G2, yang membolehkan kontraktor menjalankan projek dengan nilai kontrak sehingga RM500,000:

 1. Syarikat berdaftar dan aktif dengan SSM.
 2. Tiada tunggakan cukai dengan LHDN.
 3. Sijil CIDB aktif pada masa pembaharuan.
 4. Kapasiti kewangan untuk projek bernilai sehingga RM500,000.
 5. Pengalaman projek relevan dengan skop G2.
 6. Kursus keselamatan dan kesihatan diiktiraf oleh CIDB telah diikuti.
 7. Yuran pembaharuan yang ditetapkan oleh CIDB dibayar.
 8. Dokumen sokongan termasuk penyata kewangan dan bukti kursus keselamatan disediakan.
 9. Kod etika dan standard profesional CIDB dipatuhi.

Berikut adalah syarat-syarat renew lesen CIDB G3, yang membolehkan kontraktor menjalankan projek dengan nilai kontrak sehingga RM1,000,000:

 1. Syarikat berdaftar dan aktif dengan SSM.
 2. Tiada tunggakan cukai dengan LHDN.
 3. Sijil CIDB aktif pada masa pembaharuan.
 4. Bukti kapasiti kewangan untuk projek bernilai sehingga RM1,000,000.
 5. Pengalaman projek relevan dengan skop G3.
 6. Pengurus projek atau wakil telah mengikuti kursus keselamatan dan kesihatan CIDB.
 7. Bayaran yuran pembaharuan yang ditetapkan oleh CIDB.
 8. Sediakan dokumen sokongan termasuk penyata kewangan dan bukti kursus keselamatan.
 9. Patuhi kod etika dan standard profesional CIDB.

Berikut adalah syarat-syarat renew lesen CIDB G4, yang membolehkan kontraktor menjalankan projek dengan nilai kontrak sehingga RM3,000,000:

 1. Syarikat berdaftar dan aktif dengan SSM.
 2. Tiada tunggakan cukai dengan LHDN.
 3. Sijil CIDB aktif pada masa pembaharuan.
 4. Kapasiti kewangan untuk projek bernilai sehingga RM3,000,000.
 5. Pengalaman projek relevan dengan skop G4.
 6. Kursus keselamatan dan kesihatan diiktiraf oleh CIDB telah diikuti.
 7. Yuran pembaharuan yang ditetapkan oleh CIDB dibayar.
 8. Dokumen sokongan termasuk penyata kewangan dan bukti kursus keselamatan disediakan.
 9. Kod etika dan standard profesional CIDB dipatuhi.

Berikut adalah syarat-syarat renew lesen CIDB G5, yang membolehkan kontraktor menjalankan projek dengan nilai kontrak sehingga RM5,000,000:

 1. Syarikat berdaftar dan aktif dengan SSM.
 2. Tiada tunggakan cukai dengan LHDN.
 3. Sijil CIDB aktif pada masa pembaharuan.
 4. Kapasiti kewangan untuk projek bernilai sehingga RM5,000,000.
 5. Pengalaman projek relevan dengan skop G5.
 6. Kursus keselamatan dan kesihatan diiktiraf oleh CIDB telah diikuti.
 7. Yuran pembaharuan yang ditetapkan oleh CIDB dibayar.
 8. Dokumen sokongan termasuk penyata kewangan dan bukti kursus keselamatan disediakan.
 9. Kod etika dan standard profesional CIDB dipatuhi.

Berikut adalah syarat-syarat renew lesen CIDB G6, yang membolehkan kontraktor menjalankan projek dengan nilai kontrak sehingga RM10,000,000:

 1. Syarikat berdaftar dan aktif dengan SSM.
 2. Tiada tunggakan cukai dengan LHDN.
 3. Sijil CIDB aktif pada masa pembaharuan.
 4. Kapasiti kewangan untuk projek bernilai sehingga RM10,000,000.
 5. Pengalaman projek relevan dengan skop G6.
 6. Kursus keselamatan dan kesihatan diiktiraf oleh CIDB telah diikuti.
 7. Yuran pembaharuan yang ditetapkan oleh CIDB dibayar.
 8. Dokumen sokongan termasuk penyata kewangan dan bukti kursus keselamatan disediakan.
 9. Kod etika dan standard profesional CIDB dipatuhi.

Berikut adalah syarat-syarat renew lesen CIDB G7, yang merupakan kategori tertinggi dan membolehkan kontraktor menjalankan projek tanpa had nilai kontrak:

 1. Syarikat berdaftar dan aktif dengan SSM.
 2. Tiada tunggakan cukai dengan LHDN.
 3. Sijil CIDB aktif pada masa pembaharuan.
 4. Kapasiti kewangan yang mencukupi untuk projek tanpa had nilai.
 5. Pengalaman projek relevan dengan skop G7.
 6. Kursus keselamatan dan kesihatan diiktiraf oleh CIDB telah diikuti.
 7. Yuran pembaharuan yang ditetapkan oleh CIDB dibayar.
 8. Dokumen sokongan termasuk penyata kewangan dan bukti kursus keselamatan disediakan.
 9. Kod etika dan standard profesional CIDB dipatuhi.

Sila ambil perhatian bahawa keperluan untuk memperbaharui lesen CIDB G2 adalah umum dan mungkin berubah dari semasa ke semasa. Jadi, adalah sangat penting untuk anda memastikan anda mendapat maklumat terkini dan lengkap melalui laman web rasmi CIDB.


Anda perlu servis Lesen Kontraktor? Sila klik salah satu servis dibawah

Anda Perlukan Bantuan?

Call kami sekarang: +60 17-665 9723