Dasar Privasi

CIDB Logo Large

Dasar Privasi

Dasar Privasi Lesen Kontraktor CIDB

Selamat datang ke RentakaBiz! Kami berdedikasi untuk menyediakan sokongan terbaik bagi proses permohonan Lesen Kontraktor CIDB anda. Sebelum menggunakan perkhidmatan kami, kami menggalakkan anda untuk membaca dan memahami dasar privasi kami dengan teliti.

Pengenalan

RentakaBiz menghargai privasi dan komitmen anda dalam menggunakan servis kami untuk permohonan Lesen Kontraktor CIDB.

Dasar privasi ini bertujuan untuk memaklumkan bagaimana kami mengumpul, menggunakan, mendedahkan, memproses, dan melindungi maklumat peribadi yang anda berikan atau kami kumpulkan dari anda semasa anda menggunakan laman web kami atau perkhidmatan terkait.

Pengumpulan Maklumat Peribadi

Kami mengumpul maklumat peribadi yang diperlukan untuk memproses permohonan Lesen Kontraktor CIDB anda.

Ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, nama, alamat e-mel, nombor telefon, maklumat pengenalan diri (seperti nombor IC atau pasport), dan maklumat perniagaan yang berkaitan dengan permohonan lesen.

Penggunaan Maklumat Peribadi

Maklumat peribadi yang dikumpul akan digunakan semata-mata untuk:

  • Memproses permohonan Lesen Kontraktor CIDB anda.
  • Menghubungi anda berkaitan dengan permohonan anda.
  • Meningkatkan perkhidmatan kami dan laman web.
  • Mematuhi keperluan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Pendedahan Maklumat Peribadi

Maklumat peribadi anda tidak akan didedahkan kepada pihak ketiga tanpa kebenaran anda, kecuali jika diperlukan oleh undang-undang, atau dalam keadaan yang diperlukan untuk memproses permohonan anda, seperti pendedahan kepada badan berkanun atau rakan kongsi perniagaan yang terlibat dalam proses permohonan.

Pengurusan dan Perlindungan Maklumat Peribadi

Kami komited untuk melindungi keselamatan maklumat peribadi anda. Kami mengambil langkah keselamatan yang sesuai untuk melindungi data anda dari akses, penggunaan, pendedahan, pengubahan, atau pemusnahan yang tidak sah.

Akses dan Pembetulan Maklumat Peribadi

Anda mempunyai hak untuk mengakses dan membetulkan maklumat peribadi anda yang disimpan oleh kami. Jika anda ingin mengakses atau membetulkan maklumat anda, sila hubungi kami melalui alamat e-mel yang disediakan di laman web kami.

Pembaruan Dasar Privasi

Kami mungkin mengemas kini dasar privasi ini dari semasa ke semasa untuk mencerminkan perubahan dalam amalan privasi kami. Kami akan memaklumkan anda tentang sebarang perubahan melalui laman web kami atau melalui e-mel.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau kebimbangan mengenai dasar privasi ini atau pengendalian maklumat peribadi anda oleh kami, sila hubungi kami melalui e-mel yang disediakan di laman web kami.

Nota:
Dengan menggunakan perkhidmatan kami, anda mengakui bahawa anda telah membaca dan memahami dasar privasi ini dan bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan, dan pendedahan maklumat peribadi anda seperti yang dijelaskan dalam dasar ini.


Anda perlu servis Lesen Kontraktor? Sila klik salah satu servis dibawah

Perlukan bantuan hubungi kami

Call kami sekarang: +60 17-349 0959