Renew Lesen CIDB G5

CIDB Logo Large

Pembaharuan Lesen Kontraktor CIDB

Renew Lesen CIDB G5

[ Borang Renew Lesen CIDB G5 ]

Renew Lesen Kontraktor CIDB

Maklumat Syarikat:


Maklumat Pembaharuan:


Info Renew Lesen CIDB G5

Lesen Kontraktor G2

Memperbaharui lesen kontraktor yang dikeluarkan oleh CIDB, ​​atau Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, adalah satu keperluan bagi semua kontraktor di Malaysia untuk memastikan operasi mereka dijalankan secara sah dan mematuhi piawaian yang ditetapkan dalam sektor pembinaan. Proses ini lebih daripada sekadar urusan pentadbiran; ia adalah bukti pematuhan piawaian keselamatan dan kualiti yang ditetapkan oleh pihak berkuasa, memastikan setiap entiti dalam industri ini memenuhi keperluan yang ketat dan sanggup menghadapi cabaran melaksanakan projek pembinaan dengan integriti dan profesionalisme yang tinggi.

Proses Permohonan Renew Lesen CIDB G5

CIDB Renewal Flow Chart (Malay)

Untuk renew lesen CIDB G5 di Malaysia, pastikan anda mengikuti langkah-langkah ini dengan cermat:

 1. Semak Tarikh Luput: Mulakan proses pembaharuan sebelum tarikh luput lesen CIDB anda.
 2. Dokumen yang Diperlukan: Lengkapkan dan sediakan borang pembaharuan yang diisi online, salinan sijil CIDB, sijil perniagaan, dan dokumen lain yang diperlukan.
 3. Pembayaran Pembaharuan: Tentukan dan buat pembayaran mengikut gred/kategori pendaftaran anda.
 4. Kursus atau Latihan: Ikuti kursus atau latihan yang diperlukan sesuai dengan gred/kategori lesen anda.
 5. Proses Pembaharuan: Laksanakan proses pembaharuan melalui portal online RentakaBiz.
 6. Keselamatan dan Kesihatan: Memastikan pematuhan semua keperluan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.
 7. Kemas Kini Maklumat Syarikat: Pastikan informasi syarikat anda dikemas kini dengan tepat.
 8. Pemeriksaan dan Pengesahan: Tunggu proses pemeriksaan dan pengesahan dari CIDB sebelum menerima sijil pembaharuan.
 9. Penyimpanan Sijil Pembaharuan: Simpan sijil pembaharuan di tempat yang selamat dan mudah diakses.

Pembaharuan lesen CIDB G5 adalah langkah penting untuk memastikan syarikat kontraktor beroperasi secara sah dan memastikan kesinambungan perniagaan dalam industri pembinaan di Malaysia. Adalah sangat penting untuk memulakan proses pembaharuan lebih awal dan mematuhi semua keperluan yang ditetapkan oleh CIDB dengan tegas.

Syarat-syarat Renew Lesen CIDB G5

Berikut adalah syarat-syarat renew lesen CIDB G1, yang membolehkan kontraktor menjalankan projek dengan nilai kontrak tidak melebihi RM200,000:

 1. Syarikat mesti berdaftar dan aktif dengan SSM.
 2. Tiada tunggakan cukai dengan LHDN.
 3. Memiliki sijil CIDB yang masih aktif.
 4. Menunjukkan pengalaman projek yang relevan.
 5. Mengikuti kursus keselamatan dan kesihatan yang diiktiraf oleh CIDB.
 6. Membayar yuran pembaharuan yang ditetapkan oleh CIDB.
 7. Menghantar dokumen sokongan termasuk penyata kewangan dan bukti kursus keselamatan.
 8. Mematuhi kod etika dan standard profesional yang ditetapkan oleh CIDB.

Berikut adalah syarat-syarat renew lesen CIDB G2, yang membolehkan kontraktor menjalankan projek dengan nilai kontrak sehingga RM500,000:

 1. Syarikat berdaftar dan aktif dengan SSM.
 2. Tiada tunggakan cukai dengan LHDN.
 3. Sijil CIDB aktif pada masa pembaharuan.
 4. Kapasiti kewangan untuk projek bernilai sehingga RM500,000.
 5. Pengalaman projek relevan dengan skop G2.
 6. Kursus keselamatan dan kesihatan diiktiraf oleh CIDB telah diikuti.
 7. Yuran pembaharuan yang ditetapkan oleh CIDB dibayar.
 8. Dokumen sokongan termasuk penyata kewangan dan bukti kursus keselamatan disediakan.
 9. Kod etika dan standard profesional CIDB dipatuhi.

Berikut adalah syarat-syarat renew lesen CIDB G3, yang membolehkan kontraktor menjalankan projek dengan nilai kontrak sehingga RM1,000,000:

 1. Syarikat berdaftar dan aktif dengan SSM.
 2. Tiada tunggakan cukai dengan LHDN.
 3. Sijil CIDB aktif pada masa pembaharuan.
 4. Bukti kapasiti kewangan untuk projek bernilai sehingga RM1,000,000.
 5. Pengalaman projek relevan dengan skop G3.
 6. Pengurus projek atau wakil telah mengikuti kursus keselamatan dan kesihatan CIDB.
 7. Bayaran yuran pembaharuan yang ditetapkan oleh CIDB.
 8. Sediakan dokumen sokongan termasuk penyata kewangan dan bukti kursus keselamatan.
 9. Patuhi kod etika dan standard profesional CIDB.

Berikut adalah syarat-syarat renew lesen CIDB G4, yang membolehkan kontraktor menjalankan projek dengan nilai kontrak sehingga RM3,000,000:

 1. Syarikat berdaftar dan aktif dengan SSM.
 2. Tiada tunggakan cukai dengan LHDN.
 3. Sijil CIDB aktif pada masa pembaharuan.
 4. Kapasiti kewangan untuk projek bernilai sehingga RM3,000,000.
 5. Pengalaman projek relevan dengan skop G4.
 6. Kursus keselamatan dan kesihatan diiktiraf oleh CIDB telah diikuti.
 7. Yuran pembaharuan yang ditetapkan oleh CIDB dibayar.
 8. Dokumen sokongan termasuk penyata kewangan dan bukti kursus keselamatan disediakan.
 9. Kod etika dan standard profesional CIDB dipatuhi.

Berikut adalah syarat-syarat renew lesen CIDB G5, yang membolehkan kontraktor menjalankan projek dengan nilai kontrak sehingga RM5,000,000:

 1. Syarikat berdaftar dan aktif dengan SSM.
 2. Tiada tunggakan cukai dengan LHDN.
 3. Sijil CIDB aktif pada masa pembaharuan.
 4. Kapasiti kewangan untuk projek bernilai sehingga RM5,000,000.
 5. Pengalaman projek relevan dengan skop G5.
 6. Kursus keselamatan dan kesihatan diiktiraf oleh CIDB telah diikuti.
 7. Yuran pembaharuan yang ditetapkan oleh CIDB dibayar.
 8. Dokumen sokongan termasuk penyata kewangan dan bukti kursus keselamatan disediakan.
 9. Kod etika dan standard profesional CIDB dipatuhi.

Berikut adalah syarat-syarat renew lesen CIDB G6, yang membolehkan kontraktor menjalankan projek dengan nilai kontrak sehingga RM10,000,000:

 1. Syarikat berdaftar dan aktif dengan SSM.
 2. Tiada tunggakan cukai dengan LHDN.
 3. Sijil CIDB aktif pada masa pembaharuan.
 4. Kapasiti kewangan untuk projek bernilai sehingga RM10,000,000.
 5. Pengalaman projek relevan dengan skop G6.
 6. Kursus keselamatan dan kesihatan diiktiraf oleh CIDB telah diikuti.
 7. Yuran pembaharuan yang ditetapkan oleh CIDB dibayar.
 8. Dokumen sokongan termasuk penyata kewangan dan bukti kursus keselamatan disediakan.
 9. Kod etika dan standard profesional CIDB dipatuhi.

Berikut adalah syarat-syarat renew lesen CIDB G7, yang merupakan kategori tertinggi dan membolehkan kontraktor menjalankan projek tanpa had nilai kontrak:

 1. Syarikat berdaftar dan aktif dengan SSM.
 2. Tiada tunggakan cukai dengan LHDN.
 3. Sijil CIDB aktif pada masa pembaharuan.
 4. Kapasiti kewangan yang mencukupi untuk projek tanpa had nilai.
 5. Pengalaman projek relevan dengan skop G7.
 6. Kursus keselamatan dan kesihatan diiktiraf oleh CIDB telah diikuti.
 7. Yuran pembaharuan yang ditetapkan oleh CIDB dibayar.
 8. Dokumen sokongan termasuk penyata kewangan dan bukti kursus keselamatan disediakan.
 9. Kod etika dan standard profesional CIDB dipatuhi.

Sila ambil perhatian bahawa syarat-syarat untuk renew lesen CIDB G5 adalah bersifat umum dan boleh berubah dari masa ke masa. Oleh itu, adalah sangat penting untuk anda memastikan anda mendapatkan maklumat yang terbaru dan paling lengkap melalui laman web rasmi CIDB.


Anda perlu servis Lesen Kontraktor? Sila klik salah satu servis dibawah

Anda Perlukan Bantuan?

Call kami sekarang: +60 17-665 9723