Renew Lesen CIDB G3

CIDB Logo Large

Pembaharuan Lesen Kontraktor CIDB

Renew Lesen CIDB G3

[ Borang Renew Lesen CIDB G3 ]

Renew Lesen Kontraktor CIDB

Maklumat Syarikat:


Maklumat Pembaharuan:


Info Renew Lesen CIDB G3

Lesen Kontraktor G2

Memperbaharui lesen kontraktor yang dikeluarkan oleh CIDB, ​​​​​​atau Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, adalah satu kemestian bagi semua kontraktor di Malaysia untuk memastikan operasi mereka dijalankan secara sah dan memenuhi piawaian yang ditetapkan dalam industri pembinaan. Tindakan ini lebih daripada sekadar urusan pentadbiran; ini menunjukkan pematuhan terhadap piawaian keselamatan dan kualiti yang diperlukan oleh pihak berkuasa kawal selia, memastikan setiap syarikat dalam bidang ini mematuhi keperluan yang ketat dan bersedia untuk menghadapi cabaran melaksanakan projek pembinaan dengan integriti dan profesionalisme yang tinggi.

Proses Permohonan Renew Lesen CIDB G3

CIDB Renewal Flow Chart (Malay)

Untuk renew lesen CIDB G3 di Malaysia, pastikan anda mengikuti langkah-langkah ini dengan cermat:

 1. Periksa Tarikh Luput: Mulakan usaha pembaharuan sebelum tarikh luput lesen CIDB anda.
 2. Dokumen yang Diperlukan: Borang pembaharuan yang diisi secara online, salinan sijil CIDB, ​​sijil perniagaan dan dokumen lain yang diperlukan.
 3. Bayaran Pembaharuan: Kira dan buat bayaran mengikut gred/kategori pendaftaran yang ditetapkan.
 4. Kursus atau Latihan: Ikuti kursus atau latihan yang diperlukan berdasarkan gred/kategori lesen anda.
 5. Proses Pembaharuan: Jalankan proses pembaharuan melalui portal online RentakaBiz.
 6. Keselamatan dan Kesihatan: Pastikan pematuhan semua keperluan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.
 7. Kemaskini Maklumat Syarikat: Pastikan maklumat syarikat anda dikemas kini dan tepat.
 8. Pemeriksaan dan Pengesahan: Tunggu proses pemeriksaan dan pengesahan oleh CIDB sebelum menerima sijil pembaharuan.
 9. Penyimpanan Sijil Pembaharuan: Simpan sijil pembaharuan anda di tempat yang selamat dan mudah diakses.

Pembaharuan lesen CIDB G3 adalah langkah penting untuk memastikan operasi syarikat kontraktor anda dijalankan secara sah dan membolehkan kesinambungan perniagaan dalam sektor pembinaan di Malaysia. Adalah penting untuk memulakan proses pembaharuan dari awal dan mematuhi semua keperluan yang dikenakan oleh CIDB dengan teliti.

Syarat-syarat Renew Lesen CIDB G3

Berikut adalah syarat-syarat renew lesen CIDB G1, yang membolehkan kontraktor menjalankan projek dengan nilai kontrak tidak melebihi RM200,000:

 1. Syarikat mesti berdaftar dan aktif dengan SSM.
 2. Tiada tunggakan cukai dengan LHDN.
 3. Memiliki sijil CIDB yang masih aktif.
 4. Menunjukkan pengalaman projek yang relevan.
 5. Mengikuti kursus keselamatan dan kesihatan yang diiktiraf oleh CIDB.
 6. Membayar yuran pembaharuan yang ditetapkan oleh CIDB.
 7. Menghantar dokumen sokongan termasuk penyata kewangan dan bukti kursus keselamatan.
 8. Mematuhi kod etika dan standard profesional yang ditetapkan oleh CIDB.

Berikut adalah syarat-syarat renew lesen CIDB G2, yang membolehkan kontraktor menjalankan projek dengan nilai kontrak sehingga RM500,000:

 1. Syarikat berdaftar dan aktif dengan SSM.
 2. Tiada tunggakan cukai dengan LHDN.
 3. Sijil CIDB aktif pada masa pembaharuan.
 4. Kapasiti kewangan untuk projek bernilai sehingga RM500,000.
 5. Pengalaman projek relevan dengan skop G2.
 6. Kursus keselamatan dan kesihatan diiktiraf oleh CIDB telah diikuti.
 7. Yuran pembaharuan yang ditetapkan oleh CIDB dibayar.
 8. Dokumen sokongan termasuk penyata kewangan dan bukti kursus keselamatan disediakan.
 9. Kod etika dan standard profesional CIDB dipatuhi.

Berikut adalah syarat-syarat renew lesen CIDB G3, yang membolehkan kontraktor menjalankan projek dengan nilai kontrak sehingga RM1,000,000:

 1. Syarikat berdaftar dan aktif dengan SSM.
 2. Tiada tunggakan cukai dengan LHDN.
 3. Sijil CIDB aktif pada masa pembaharuan.
 4. Bukti kapasiti kewangan untuk projek bernilai sehingga RM1,000,000.
 5. Pengalaman projek relevan dengan skop G3.
 6. Pengurus projek atau wakil telah mengikuti kursus keselamatan dan kesihatan CIDB.
 7. Bayaran yuran pembaharuan yang ditetapkan oleh CIDB.
 8. Sediakan dokumen sokongan termasuk penyata kewangan dan bukti kursus keselamatan.
 9. Patuhi kod etika dan standard profesional CIDB.

Berikut adalah syarat-syarat renew lesen CIDB G4, yang membolehkan kontraktor menjalankan projek dengan nilai kontrak sehingga RM3,000,000:

 1. Syarikat berdaftar dan aktif dengan SSM.
 2. Tiada tunggakan cukai dengan LHDN.
 3. Sijil CIDB aktif pada masa pembaharuan.
 4. Kapasiti kewangan untuk projek bernilai sehingga RM3,000,000.
 5. Pengalaman projek relevan dengan skop G4.
 6. Kursus keselamatan dan kesihatan diiktiraf oleh CIDB telah diikuti.
 7. Yuran pembaharuan yang ditetapkan oleh CIDB dibayar.
 8. Dokumen sokongan termasuk penyata kewangan dan bukti kursus keselamatan disediakan.
 9. Kod etika dan standard profesional CIDB dipatuhi.

Berikut adalah syarat-syarat renew lesen CIDB G5, yang membolehkan kontraktor menjalankan projek dengan nilai kontrak sehingga RM5,000,000:

 1. Syarikat berdaftar dan aktif dengan SSM.
 2. Tiada tunggakan cukai dengan LHDN.
 3. Sijil CIDB aktif pada masa pembaharuan.
 4. Kapasiti kewangan untuk projek bernilai sehingga RM5,000,000.
 5. Pengalaman projek relevan dengan skop G5.
 6. Kursus keselamatan dan kesihatan diiktiraf oleh CIDB telah diikuti.
 7. Yuran pembaharuan yang ditetapkan oleh CIDB dibayar.
 8. Dokumen sokongan termasuk penyata kewangan dan bukti kursus keselamatan disediakan.
 9. Kod etika dan standard profesional CIDB dipatuhi.

Berikut adalah syarat-syarat renew lesen CIDB G6, yang membolehkan kontraktor menjalankan projek dengan nilai kontrak sehingga RM10,000,000:

 1. Syarikat berdaftar dan aktif dengan SSM.
 2. Tiada tunggakan cukai dengan LHDN.
 3. Sijil CIDB aktif pada masa pembaharuan.
 4. Kapasiti kewangan untuk projek bernilai sehingga RM10,000,000.
 5. Pengalaman projek relevan dengan skop G6.
 6. Kursus keselamatan dan kesihatan diiktiraf oleh CIDB telah diikuti.
 7. Yuran pembaharuan yang ditetapkan oleh CIDB dibayar.
 8. Dokumen sokongan termasuk penyata kewangan dan bukti kursus keselamatan disediakan.
 9. Kod etika dan standard profesional CIDB dipatuhi.

Berikut adalah syarat-syarat renew lesen CIDB G7, yang merupakan kategori tertinggi dan membolehkan kontraktor menjalankan projek tanpa had nilai kontrak:

 1. Syarikat berdaftar dan aktif dengan SSM.
 2. Tiada tunggakan cukai dengan LHDN.
 3. Sijil CIDB aktif pada masa pembaharuan.
 4. Kapasiti kewangan yang mencukupi untuk projek tanpa had nilai.
 5. Pengalaman projek relevan dengan skop G7.
 6. Kursus keselamatan dan kesihatan diiktiraf oleh CIDB telah diikuti.
 7. Yuran pembaharuan yang ditetapkan oleh CIDB dibayar.
 8. Dokumen sokongan termasuk penyata kewangan dan bukti kursus keselamatan disediakan.
 9. Kod etika dan standard profesional CIDB dipatuhi.

Sila ambil perhatian bahawa syarat untuk memperbaharui lesen CIDB G3 adalah umum dan mungkin berubah dari semasa ke semasa. Oleh itu, adalah sangat penting untuk anda memastikan anda memperoleh maklumat terkini dan komprehensif melalui laman web rasmi CIDB.


Anda perlu servis Lesen Kontraktor? Sila klik salah satu servis dibawah

Anda Perlukan Bantuan?

Call kami sekarang: +60 17-665 9723