Daftar Lesen Kontraktor G2

CIDB Logo Large

Pendaftaran Lesen Kontraktor

Daftar Lesen Kontraktor G2

[ Borang Pendaftaran ]

Daftar Kontraktor CIDB

Maklumat Syarikat:


Maklumat Pendaftaran:


Lesen Kontraktor G2

Lesen Kontraktor G2

Proses Pendaftaran Lesen Kontraktor G2 menduduki tempat kedua dalam sistem klasifikasi kontraktor oleh Institut Pembangunan Industri Pembangunan Malaysia (CIDB). Ia direka untuk kontraktor yang ingin mengembangkan operasi mereka ke projek-projek dengan nilai kontrak lebih tinggi, di mana mereka dibenarkan untuk melaksanakan projek-projek pembinaan dengan nilai kontrak hingga RM500,000.

Syarat & Kriteria Daftar Lesen Kontraktor G2 melibatkan:

 1. Pendaftaran Syarikat dengan SSM: Syarikat harus telah didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).
 2. Pendaftaran dengan CIDB: Wajib bagi syarikat untuk mendaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB).
 3. Pengalaman Pembinaan yang Relevan: Perlu menunjukkan rekod pengalaman dalam pembinaan, walaupun jumlah sedikit dibandingkan dengan kategori G7, tetapi lebih dari G1.
 4. Kestabilan Kewangan: Diperlukan bukti kestabilan kewangan yang memadai untuk mengendalikan projek-projek dengan nilai hingga RM500,000.
 5. Sumber Manusia yang Mencukupi: Memiliki atau dapat mengakses tenaga kerja yang berkelayakan dan berpengalaman untuk melaksanakan projek pembinaan.
 6. Kemampuan Memiliki atau Mengakses Peralatan: Harus mempunyai atau dapat mengakses peralatan dan kemudahan yang diperlukan untuk melaksanakan projek.
 7. Pemilikan Polisi Insurans: Wajib memiliki insurans sesuai yang melindungi dari risiko berkaitan projek.
 8. Pematuhan Peraturan Perundangan: Menunjukkan pematuhan kepada undang-undang, peraturan dan garis panduan kejurulatihan yang ditetapkan oleh CIDB dan pihak berkuasa tempatan.

Dengan memenuhi keperluan ini, kelayakan untuk mendapatkan lesen kontraktor G2 boleh mengembangkan keupayaan mereka untuk mengambil projek pembinaan yang lebih besar dan lebih kompleks, serta membina kestabilan dalam pertumbuhan perniagaan mereka dalam industri pembinaan.

Proses Permohonan Daftar Lesen Kontraktor G2

CIDB Registration Flow Chart (Malay)

A) Senarai Dokumen untuk Pendaftaran PPK Gred 2

 1. Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat Malaysia (SSM) yang sah/aktif.
 2. Salinan penyata akaun syarikat terkini (dengan baki akhir kewangan – minimum RM25,000) – baki pada bulan lepas atau bulan terkini (mesti disahkan dengan cop bank).
 3. Salinan kad pengenalan pemilik atau pengarah syarikat.
 4. Nombor telefon bimbit pemilik syarikat.

B) Senarai Dokumen Score untuk Pendaftaran SPKK Gred 2

 1. Penyata Simpan Kira-kira/Laporan Untung Rugi/Penyata Imbangan untuk tiga tahun terkini, contohnya: 2021, 2020, 2019.
 2. Surat Penghargaan (6 LA/PO).
 3. Sijil Kursus CIDB yang mempunyai logo CIDB (2 sijil, contoh: CCD, Kursus Keselamatan, SKP, SKK).

C) Senarai Dokumen untuk Pendaftaran STB Gred 2

 1. Salinan kad pengenalan pemilik atau pengarah syarikat.
 2. Salinan sijil kelahiran pemilik, pengarah, atau pekerja yang dicarum.
 3. Lampiran 1 – Akuan Kerja (perlu diisi oleh semua nama yang tertera dalam sistem CIMS).
 4. Lampiran 2 – Surat Pengesahan Bank (diisi oleh pihak yang menandatangani cek atau transaksi bank).
 5. KWSP – Borang A + resit pembayaran sekiranya mencarum pada pekerja.
 6. Sila klik lampiran borang berikut untuk muat turun Lampiran 1 dan Lampiran 2.

Kriteria Daftar Lesen Kontraktor G1>G7

 1. Pemilikan Syarikat: Syarikat milik Bumiputera.
 2. Modal Berbayar: Modal berbayar minimum RM5,000 (PPK Sahaja) / RM10,000 (SPKK & STB).
 3. Pengalaman Berkerja: Tidak memerlukan pengalaman tertentu.
 4. Projek: Mampu mengambil projek dengan nilai tidak melebihi RM200,000.
 1. Pemilikan Syarikat: Syarikat milik Bumiputera.
 2. Modal Berbayar: Modal berbayar minimum RM25,000.
 3. Pengalaman Berkerja: Pengalaman kerja dalam industri pembinaan.
 4. Projek: Mampu mengambil projek dengan nilai tidak melebihi RM500,000.
 1. Pemilikan Syarikat: Syarikat milik Bumiputera.
 2. Modal Berbayar: Modal berbayar minimum RM50,000.
 3. Pengalaman Berkerja: Pengalaman yang lebih lanjut dalam industri pembinaan.
 4. Projek: Mampu mengambil projek dengan nilai tidak melebihi RM1 juta.
 1. Pemilikan Syarikat: Tidak terhad kepada Bumiputera.
 2. Modal Berbayar: Modal berbayar minimum RM150,000.
 3. Pengalaman Bekerja: Pengalaman kerja yang penting dalam industri kejurulatihan.
 4. Projek: Mampu mengambil projek dengan nilai tidak melebihi RM3 juta.
 1. Pemilikan Syarikat: Tidak terhad kepada Bumiputera.
 2. Modal Berbayar: Modal berbayar minimum RM250,000.
 3. Pengalaman Bekerja: Pengalaman kerja yang luas dan kecekapan teknikal.
 4. Projek: Mampu mengambil projek dengan nilai tidak melebihi RM5 juta.
 1. Pemilikan Syarikat: Tidak terhad kepada Bumiputera.
 2. Modal Berbayar: Modal berbayar minimum RM500,000.
 3. Pengalaman Berkerja: Pengalaman kerja yang mendalam dan kemahiran teknikal yang tinggi.
 4. Projek: Mampu mengambil projek dengan nilai tidak melebihi RM10 juta.
 1. Pemilikan Syarikat: Tidak terhad kepada Bumiputera.
 2. Modal Berbayar: Modal berbayar minimum RM750,000.
 3. Pengalaman Berkerja: Pengalaman kerja yang sangat luas dan kemahiran teknikal yang canggih.
 4. Projek: Tiada had nilai maksimum projek.

Perlu diambil perhatian bahawa syarat-syarat daftar lesen kontraktor G2 ini adalah bersifat umum dan mungkin mengalami perubahan dari semasa ke semasa. Oleh itu, adalah penting untuk anda menyemak maklumat terkini dan lengkap di laman web rasmi CIDB dibawah Program Untuk Industri Kontraktor.


Anda perlu servis Lesen Kontraktor? Sila klik salah satu servis dibawah

Anda Perlukan Bantuan?

Call kami sekarang: +60 17-665 9723