Daftar Lesen Kontraktor G5

CIDB Logo Large

Pendaftaran Lesen Kontraktor

Daftar Lesen Kontraktor G5

[ Borang Pendaftaran ]

Daftar Kontraktor CIDB

Maklumat Syarikat:


Maklumat Pendaftaran:


Lesen Kontraktor G5

Lesen Kontraktor G2

Daftar Lesen Kontraktor G5 merupakan peringkat yang membenarkan kontraktor untuk menjalankan projek-projek pembinaan dengan nilai kontrak hingga RM5,000,000. Lesen ini ditujukan untuk kontraktor yang mempunyai kemampuan lebih besar dan pengalaman yang mendalam dalam industri pembinaan, menawarkan untuk mengambil projek-projek yang lebih kompleks dan bernilai tinggi.

Syarat & Kriteria Daftar Lesen Kontraktor G5:

 1. Pendaftaran Syarikat di Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM): Syarikat mestilah berdaftar secara sah di Malaysia.
 2. Pendaftaran dengan CIDB: Semua kontraktor yang ingin beroperasi dalam bidang pembinaan harus terdaftar dengan CIDB Malaysia.
 3. Pengalaman Pembinaan yang Luas: Mempunyai pengalaman penting dan terbukti dalam menjalankan projek pembangunan besar.
 4. Bukti Kestabilan Kewangan: Syarikat harus menunjukkan keupayaan kewangan untuk mengurus projek hingga RM5,000,000.
 5. Kekuatan Tenaga Kerja Berkelayakan: Menyediakan bukti memiliki atau mampu mendapatkan tenaga kerja yang berkelayakan dan berpengalaman.
 6. Kemampuan Peralatan: Memiliki akses kepada semua peralatan serta infrastruktur yang diperlukan untuk melaksanakan projek pembinaan.
 7. Polisi Insurans: Mesti mempunyai polisi insurans yang mencukupi untuk melindungi keamanan pelbagai aspek operasi pembangunan.
 8. Pematuhan Peraturan: Syarikat mesti mematuhi peraturan dan piawaian industri bimbingan yang ditetapkan oleh CIDB dan badan berkaitan lain.

Dengan mematuhi syarat-syarat di atas, senarai lesen kontraktor G5 menunjukkan kapasiti dan daya saing mereka dalam menguruskan projek-projek yang memerlukan kemahiran, pengetahuan, dan sumber yang besar. Ini mengukuhkan kedudukan mereka dalam industri pembinaan sebagai pemain utama yang mampu mengendalikan pelbagai jenis projek dengan tahap kompleksiti yang tinggi.

Proses Permohonan Daftar Lesen Kontraktor G5

CIDB Registration Flow Chart (Malay)

A) Senarai Dokumen untuk PPK G5:

 1. Salinan pendaftaran SSM yang masih sah/aktif.
 2. Salinan penyata akaun syarikat terkini (baki akhir kewangan – min RM250,000) – sama ada baki pada bulan lepas atau bulan terkini atau jumlah modal berbayar.
 3. Sijil Diploma (Telah tamat pengajian 5 tahun) atau Sijil Ijazah (1 tahun tamat pengajian) – dalam bidang Teknikal/Kejuruteraan.
 4. Salinan kad pengenalan pemilik atau pengarah syarikat.
 5. Nombor telefon bimbit pemilik syarikat.

B) Senarai Dokumen untuk SCORE + SPKK G5:

 1. Akaun yang diaudit/Penyata Simpan Kira-Kira/Penyata Rugi dan Laba/Penyata Imbangan untuk 3 tahun terkini, contoh: 2021, 2020, 2019.
 2. Surat Penghargaan (6 LA/PO).
 3. Sijil Kursus CIDB – yang mempunyai logo CIDB – (2 sijil, contoh: CCD, Kursus Keselamatan, SKP, SKK).
 4. KWSP/SOCSO.

C) Senarai Dokumen untuk STB G5:

 1. Salinan kad pengenalan pemilik atau pengarah syarikat.
 2. Salinan sijil kelahiran pemilik, pengarah, atau pekerja yang dicarum.
 3. Lampiran 1 – Akuan Kerja (harus diisi oleh semua penama dalam sistem CIMS).
 4. Lampiran 2 – Surat Pengesahan Bank (harus diisi oleh pihak yang menandatangani cek/transaksi bank).
 5. KWSP – Borang A + resit bayaran jika mencarum pada pekerja.
 6. Lakaran ke lokasi premis (seperti kad kahwin) – (Tidak boleh menggunakan Google Map).
 7. Sila klik lampiran borang berikut untuk muat turun Lampiran 1 dan Lampiran 2.

Kriteria Daftar Lesen Kontraktor G1>G7

 1. Pemilikan Syarikat: Syarikat milik Bumiputera.
 2. Modal Berbayar: Modal berbayar minimum RM5,000 (PPK Sahaja) / RM10,000 (SPKK & STB).
 3. Pengalaman Berkerja: Tidak memerlukan pengalaman tertentu.
 4. Projek: Mampu mengambil projek dengan nilai tidak melebihi RM200,000.
 1. Pemilikan Syarikat: Syarikat milik Bumiputera.
 2. Modal Berbayar: Modal berbayar minimum RM25,000.
 3. Pengalaman Berkerja: Pengalaman kerja dalam industri pembinaan.
 4. Projek: Mampu mengambil projek dengan nilai tidak melebihi RM500,000.
 1. Pemilikan Syarikat: Syarikat milik Bumiputera.
 2. Modal Berbayar: Modal berbayar minimum RM50,000.
 3. Pengalaman Berkerja: Pengalaman yang lebih lanjut dalam industri pembinaan.
 4. Projek: Mampu mengambil projek dengan nilai tidak melebihi RM1 juta.
 1. Pemilikan Syarikat: Tidak terhad kepada Bumiputera.
 2. Modal Berbayar: Modal berbayar minimum RM150,000.
 3. Pengalaman Bekerja: Pengalaman kerja yang penting dalam industri kejurulatihan.
 4. Projek: Mampu mengambil projek dengan nilai tidak melebihi RM3 juta.
 1. Pemilikan Syarikat: Tidak terhad kepada Bumiputera.
 2. Modal Berbayar: Modal berbayar minimum RM250,000.
 3. Pengalaman Bekerja: Pengalaman kerja yang luas dan kecekapan teknikal.
 4. Projek: Mampu mengambil projek dengan nilai tidak melebihi RM5 juta.
 1. Pemilikan Syarikat: Tidak terhad kepada Bumiputera.
 2. Modal Berbayar: Modal berbayar minimum RM500,000.
 3. Pengalaman Berkerja: Pengalaman kerja yang mendalam dan kemahiran teknikal yang tinggi.
 4. Projek: Mampu mengambil projek dengan nilai tidak melebihi RM10 juta.
 1. Pemilikan Syarikat: Tidak terhad kepada Bumiputera.
 2. Modal Berbayar: Modal berbayar minimum RM750,000.
 3. Pengalaman Berkerja: Pengalaman kerja yang sangat luas dan kemahiran teknikal yang canggih.
 4. Projek: Tiada had nilai maksimum projek.

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa syarat umum yang dinyatakan untuk daftar lesen kontraktor G5 mungkin berubah dari semasa ke semasa. Oleh itu, adalah sangat penting untuk anda memastikan anda mendapat maklumat terkini dan lengkap dengan melayari laman web rasmi CIDB yang mengawal selia Program Untuk Industri Kontraktor.


Anda perlu servis Lesen Kontraktor? Sila klik salah satu servis dibawah

Anda Perlukan Bantuan?

Call kami sekarang: +60 17-665 9723