Daftar Lesen Kontraktor G1

CIDB Logo Large

Pendaftaran Lesen Kontraktor

Daftar Lesen Kontraktor G1

[ Borang Pendaftaran ]

Daftar Kontraktor CIDB

Maklumat Syarikat:


Maklumat Pendaftaran:


Lesen Kontraktor G1

Lesen Kontraktor G2

Proses Daftar Lesen Kontraktor G1 merupakan kategori permulaan untuk kontraktor dalam sistem pengkelasan kontraktor oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB). Lesen ini membolehkan kontraktor menjalankan projek-projek pembinaan dengan nilai kontrak hingga RM200,000. Lesen ini ditujukan khusus bagi kontraktor yang ingin memulakan perniagaan dalam industri pembinaan atau yang sedang berkembang.

Syarat & Kriteria Daftar Lesen Kontraktor G1 adalah seperti berikut:

 1. Pendaftaran Syarikat: Syarikat mesti berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) sebagai syarat asas.
 2. Pendaftaran dengan CIDB: Wajib mendaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB).
 3. Pengalaman dalam Pembinaan: Tidak memerlukan pengalaman pembinaan yang luas, menjadikan ia sesuai untuk syarikat baru atau kontraktor pemula.
 4. Kewangan Syarikat: Perlu membuktikan kestabilan kewangan yang cukup untuk mengendalikan projek-projek dengan nilai hingga RM200,000.
 5. Tenaga Kerja Berkelayakan: Memiliki atau berupaya menggajikan tenaga kerja yang memiliki kemahiran yang diperlukan untuk menjalankan projek pembinaan.
 6. Peralatan dan Kemudahan: Menyediakan akses kepada peralatan dan kemudahan yang diperlukan untuk menjalankan projek pembinaan.
 7. Insurans Perniagaan: Wajib memiliki polisi insurans yang bertujuan untuk melindungi kontraktor, pekerja, dan projek.
 8. Pematuhan Peraturan: Mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh CIDB dan pihak berkuasa tempatan.

Ini merupakan syarat asas untuk Daftar Lesen Kontraktor G1, yang mana menyediakan platform bagi kontraktor baru untuk memulakan dan mengembangkan perniagaan mereka dalam industri pembinaan di Malaysia.

Proses Permohonan Daftar Lesen Kontraktor G1

CIDB Registration Flow Chart (Malay)

A) Senarai Dokumen untuk Pendaftaran PPK G1

 1. Sila hantar salinan Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM) yang masih aktif. Pastikan alamat pendaftaran pada dokumen itu tepat, khususnya bagi syarikat yang berstatus Sendirian Berhad.
 2. Diperlukan salinan penyata akaun syarikat untuk bulan terkini atau bulan sebelumnya dengan baki minimum sebanyak RM10,000, lengkap dengan pengesahan cop bank.
 3. Salinan kad pengenalan bagi pemilik atau pengarah syarikat.
 4. Nombor telefon bimbit pemilik syarikat.

B) Senarai Dokumen untuk Pendaftaran SPKK G1

 1. Sijil teknikal yang berkaitan dengan bidang pembinaan.

C) Senarai Dokumen untuk Pendaftaran STB G1

 1. Salinan kad pengenalan pemilik atau pengarah syarikat.
 2. Salinan sijil kelahiran pemilik atau pengarah.
 3. Lampiran 1: Borang Pengakuan Kerja yang harus diisi oleh semua individu yang tercatat dalam sistem CIMS.
 4. Lampiran 2: Borang Pengesahan Bank yang perlu diisi oleh individu yang bertanggungjawab untuk menandatangani cek atau melakukan transaksi bank.
 5. Sila klik lampiran borang berikut untuk muat turun Lampiran 1 dan Lampiran 2.

Kriteria Daftar Lesen Kontraktor G1>G7

 1. Pemilikan Syarikat: Syarikat milik Bumiputera.
 2. Modal Berbayar: Modal berbayar minimum RM5,000 (PPK Sahaja) / RM10,000 (SPKK & STB).
 3. Pengalaman Berkerja: Tidak memerlukan pengalaman tertentu.
 4. Projek: Mampu mengambil projek dengan nilai tidak melebihi RM200,000.
 1. Pemilikan Syarikat: Syarikat milik Bumiputera.
 2. Modal Berbayar: Modal berbayar minimum RM25,000.
 3. Pengalaman Berkerja: Pengalaman kerja dalam industri pembinaan.
 4. Projek: Mampu mengambil projek dengan nilai tidak melebihi RM500,000.
 1. Pemilikan Syarikat: Syarikat milik Bumiputera.
 2. Modal Berbayar: Modal berbayar minimum RM50,000.
 3. Pengalaman Berkerja: Pengalaman yang lebih lanjut dalam industri pembinaan.
 4. Projek: Mampu mengambil projek dengan nilai tidak melebihi RM1 juta.
 1. Pemilikan Syarikat: Tidak terhad kepada Bumiputera.
 2. Modal Berbayar: Modal berbayar minimum RM150,000.
 3. Pengalaman Bekerja: Pengalaman kerja yang penting dalam industri kejurulatihan.
 4. Projek: Mampu mengambil projek dengan nilai tidak melebihi RM3 juta.
 1. Pemilikan Syarikat: Tidak terhad kepada Bumiputera.
 2. Modal Berbayar: Modal berbayar minimum RM250,000.
 3. Pengalaman Bekerja: Pengalaman kerja yang luas dan kecekapan teknikal.
 4. Projek: Mampu mengambil projek dengan nilai tidak melebihi RM5 juta.
 1. Pemilikan Syarikat: Tidak terhad kepada Bumiputera.
 2. Modal Berbayar: Modal berbayar minimum RM500,000.
 3. Pengalaman Berkerja: Pengalaman kerja yang mendalam dan kemahiran teknikal yang tinggi.
 4. Projek: Mampu mengambil projek dengan nilai tidak melebihi RM10 juta.
 1. Pemilikan Syarikat: Tidak terhad kepada Bumiputera.
 2. Modal Berbayar: Modal berbayar minimum RM750,000.
 3. Pengalaman Berkerja: Pengalaman kerja yang sangat luas dan kemahiran teknikal yang canggih.
 4. Projek: Tiada had nilai maksimum projek.

Perlu diambil perhatian bahawa syarat-syarat daftar lesen kontraktor G1 ini adalah bersifat umum dan mungkin mengalami perubahan dari semasa ke semasa. Oleh itu, adalah penting untuk anda menyemak maklumat terkini dan lengkap di laman web rasmi CIDB dibawah Program Untuk Industri Kontraktor.


Anda perlu servis Lesen Kontraktor? Sila klik salah satu servis dibawah

Anda Perlukan Bantuan?

Call kami sekarang: +60 17-665 9723