Daftar Lesen Kontraktor G7

CIDB Logo Large

Pendaftaran Lesen Kontraktor

Daftar Lesen Kontraktor G7

[ Borang Pendaftaran ]

Daftar Kontraktor CIDB

Maklumat Syarikat:


Maklumat Pendaftaran:


Lesen Kontraktor G7

Lesen Kontraktor G2

Senarai Lesen Kontraktor G7 adalah kategori tertinggi dalam sistem penggredan kontraktor yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), membolehkan pemegangnya menjalankan projek pembinaan tanpa had nilai kontrak. Ini menunjukkan bahawa syarikat kontraktor mempunyai kapasiti, sumber dan kebolehan pengurusan yang luar biasa untuk mengawal projek pembinaan yang besar dan kompleks pada skala nasional atau antarabangsa.

Syarat & Kriteria Daftar Lesen Kontraktor G7 meliputi:

 1. Pendaftaran Sah dengan SSM: Semua perniagaan harus berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) sebagai entiti perniagaan secara sah.
 2. Pendaftaran dengan CIDB: Wajib bagi semua kontraktor untuk terdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB).
 3. Rekod Pengalaman Pembinaan Luas: Menunjukkan pengalaman luas dalam mengendalikan projek pembinaan besar dengan berjaya.
 4. Bukti Kestabilan Kewangan yang Teguh: Keupayaan untuk menunjukkan kestabilan dan kekuatan kewangan dan mampu menampung kos projek besar tanpa had nilai.
 5. Sumber Manusia Berkelayakan dan Berpengalaman: Syarikat mesti mempunyai tenaga kerja yang berkelayakan tinggi dan berpengalaman dalam bidang mereka.
 6. Kemampuan Teknikal dan Akses kepada Peralatan: Menyediakan bukti memiliki atau dapat mengakses teknologi, peralatan, dan infrastruktur yang canggih untuk menjalankan projek besar.
 7. Polisi Insurans Komprehensif: Mempunyai insurans yang mencukupi untuk menampung semua risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan projek.
 8. Pematuhan Kawal Selia yang Tegas: Memastikan pematuhan penuh terhadap undang-undang, peraturan dan standard kejurulatihan yang ditetapkan oleh CIDB dan badan kawal selia lain yang berkaitan.

Daftar Lesen Kontraktor G7, dengan kapasiti dan keupayaan yang telah disahkan melalui memenuhi kriteria ketat ini, dianggap sebagai pemacu pembangunan.

Proses Permohonan Daftar Lesen Kontraktor G7

CIDB Registration Flow Chart (Malay)

A) Senarai Dokumen untuk PPK G7:

 1. Salinan SSM (Modal Berbayar RM750K).
 2. Penyata Bank Bulan Lepas (RM750K – Baki Terakhir) atau Annual Return.
 3. Salinan bagi 2 orang pemegang Ijazah (Salah seorang dengan pengalaman 5 tahun) atau seorang pemegang Ijazah dan seorang pemegang Diploma (kedua-duanya mesti memiliki pengalaman minimum 5 tahun).
 4. Salinan kad pengenalan pengarah atau pemilik syarikat atau pekerja (yang menggunakan sijil Ijazah/Diploma untuk syarikat) berserta salinan KWSP – Borang A + Resit Pembayaran KWSP.
 5. Nombor telefon bimbit pemilik syarikat.

B) Senarai Dokumen untuk SCORE + SPKK G7:

 1. Akaun yang Diaudit/Penyata Simpan Kira-Kira/Penyata Rugi dan Laba/Penyata Imbangan untuk 3 tahun terkini, contoh: 2021, 2020, 2019.
 2. Surat Penghargaan (6 LA/PO).
 3. Sijil Kursus CIDB – yang mempunyai logo CIDB – (2 sijil, contohnya: CCD, Kursus Keselamatan, SKP, SKK).
 4. Sijil ISO (salah satu sijil, contoh: ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001). Klik sini, untuk melihat contoh sijil ISO.
 5. KWSP/SOCSO.

C) Senarai Dokumen untuk STB G7:

 1. Salinan kad pengenalan pemilik/pengarah syarikat.
 2. Salinan sijil kelahiran pemilik/pengarah/pekerja yang dicarum.
 3. Lampiran 1 – Akuan Kerja (perlu diisi oleh semua nama dalam sistem CIMS).
 4. Lampiran 2 – Surat Pengesahan Bank (diisi oleh pihak yang menandatangani cek/transaksi bank).
 5. KWSP – Borang A + Resit Pembayaran sekiranya mencarum pada pekerja.
 6. Lakaran ke lokasi premis (seperti kad kahwin) – (jangan menggunakan Google Map).
 7. Sila klik lampiran borang berikut untuk muat turun Lampiran 1 dan Lampiran 2.

Kriteria Daftar Lesen Kontraktor G1>G7

 1. Pemilikan Syarikat: Syarikat milik Bumiputera.
 2. Modal Berbayar: Modal berbayar minimum RM5,000 (PPK Sahaja) / RM10,000 (SPKK & STB).
 3. Pengalaman Berkerja: Tidak memerlukan pengalaman tertentu.
 4. Projek: Mampu mengambil projek dengan nilai tidak melebihi RM200,000.
 1. Pemilikan Syarikat: Syarikat milik Bumiputera.
 2. Modal Berbayar: Modal berbayar minimum RM25,000.
 3. Pengalaman Berkerja: Pengalaman kerja dalam industri pembinaan.
 4. Projek: Mampu mengambil projek dengan nilai tidak melebihi RM500,000.
 1. Pemilikan Syarikat: Syarikat milik Bumiputera.
 2. Modal Berbayar: Modal berbayar minimum RM50,000.
 3. Pengalaman Berkerja: Pengalaman yang lebih lanjut dalam industri pembinaan.
 4. Projek: Mampu mengambil projek dengan nilai tidak melebihi RM1 juta.
 1. Pemilikan Syarikat: Tidak terhad kepada Bumiputera.
 2. Modal Berbayar: Modal berbayar minimum RM150,000.
 3. Pengalaman Bekerja: Pengalaman kerja yang penting dalam industri kejurulatihan.
 4. Projek: Mampu mengambil projek dengan nilai tidak melebihi RM3 juta.
 1. Pemilikan Syarikat: Tidak terhad kepada Bumiputera.
 2. Modal Berbayar: Modal berbayar minimum RM250,000.
 3. Pengalaman Berkerja: Pengalaman kerja yang luas dan kecekapan teknikal.
 4. Projek: Mampu mengambil projek dengan nilai tidak melebihi RM5 juta.
 1. Pemilikan Syarikat: Tidak terhad kepada Bumiputera.
 2. Modal Berbayar: Modal berbayar minimum RM500,000.
 3. Pengalaman Berkerja: Pengalaman kerja yang mendalam dan kemahiran teknikal yang tinggi.
 4. Projek: Mampu mengambil projek dengan nilai tidak melebihi RM10 juta.
 1. Pemilikan Syarikat: Tidak terhad kepada Bumiputera.
 2. Modal Berbayar: Modal berbayar minimum RM750,000.
 3. Pengalaman Berkerja: Pengalaman kerja yang sangat luas dan kemahiran teknikal yang canggih.
 4. Projek: Tiada had nilai maksimum projek.

Adalah penting untuk memahami bahawa syarat umum yang dinyatakan untuk daftar lesen kontraktor G7 mungkin berubah dari semasa ke semasa. Oleh itu, adalah sangat penting untuk anda sentiasa mengemaskini maklumat anda dengan melayari laman web rasmi CIDB yang menguruskan Program Untuk Industri Kontraktor supaya anda boleh mendapatkan maklumat yang paling terkini dan lengkap.


Anda perlu servis Lesen Kontraktor? Sila klik salah satu servis dibawah

Anda Perlukan Bantuan?

Call kami sekarang: +60 17-665 9723