Panduan CIDB

Panduan CIDB: 4 Bab Berkenaan Pembaharuan, Pendaftaran & Semakan

Pengenalan kepada Panduan CIDB

Industri pembinaan di Malaysia merupakan salah satu sektor terpenting dalam ekonomi negara serta memainkan peranan besar dalam pembangunan infrastruktur dan pembangunan sosio-ekonomi.

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) adalah sebuah badan kerajaan yang ditubuhkan untuk mengatur, membangun dan memajukan industri pembinaan di Malaysia.

Salah satu inisiatif utama CIDB adalah penerbitan kad hijau, yang dikenali sebagai kad CIDB, kepada personel dalam industri pembinaan.

Kad ini bukan sahaja bertindak sebagai pengesahan keahlian dan kecekapan pekerja, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tapak pembinaan.

Bab 1: Pemahaman Asas CIDB

Kad hijau CIDB adalah syarat mandatori bagi mereka yang bekerja dalam industri pembinaan di Malaysia.

Kad ini menyediakan bukti bahawa pemegangnya telah menyelesaikan kursus asas keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan memahami piawaian yang ditetapkan oleh CIDB.

Fungsi utama kad ini adalah untuk memastikan bahawa setiap pekerja memiliki pengetahuan dan kemahiran yang perlu untuk menjalankan tugas mereka dengan selamat dan efisien.

Kelebihan memiliki kad hijau CIDB termasuk:

 • Pengiktirafan kompetensi: Pemegang kad diiktiraf sebagai individu yang telah dilatih dan kompeten dalam aspek keselamatan pembinaan.
 • Akses ke tapak pembinaan: Kad hijau adalah prasyarat untuk memasuki kebanyakan tapak pembinaan di Malaysia.
 • Pematuhan peraturan: Memiliki kad hijau bagi memastikan bahawa syarikat pembinaan dan pekerja mematuhi undang-undang keselamatan kerajaan.

Untuk memperbaharui lesen CIDB atau kad hijau yang telah tamat tempoh, pemegang kad perlu mengikuti beberapa langkah yang telah ditetapkan oleh CIDB.

Pembaharuan ini penting untuk memastikan bahawa semua pekerja tetap terkini dengan dasar-dasar keselamatan terbaru dan amalan terbaik industri.

Bab 2: Semakan dan Pembaharuan CIDB

Dalam industri pembinaan yang dinamik, penting untuk memastikan maklumat anda yang terkini dalam pangkalan data CIDB. Bagi pekerja yang kad hijaunya mendekati tarikh luput, semakan di CIMS dan CMS adalah proses yang tidak boleh diabaikan. Berikut adalah panduan untuk melakukan semakan status dan memperbaharui kad CIDB anda.

Semakan Status CIDB:

 • Semakan Online: Melalui portal rasmi CIDB, pekerja boleh memeriksa status pendaftaran kad mereka. Anda hanya perlu memasukkan nombor kad pengenalan untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai status kad hijau CIDB anda.
 • CIMS dan CMS: CIDB menyediakan sistem CIMS (Construction Industry Management System) dan CMS (Contractor Management System) yang membolehkan pengguna untuk melakukan semakan lebih mendalam, termasuk tarikh luput dan maklumat kursus.

Langkah-langkah Pembaharuan Kad Hijau CIDB:

 1. Portal CIDB: Akses portal rasmi dan pilih untuk pembaharuan kad. Anda akan diminta untuk memasukkan maklumat peribadi dan maklumat kad yang sedia ada.
 2. Dokumen yang Diperlukan: Sediakan dokumen yang diperlukan seperti salinan kad pengenalan, sijil kursus keselamatan yang telah diluluskan, dan bukti pembayaran.
 3. Pembayaran: Tentukan kadar bayaran pembaharuan kad hijau CIDB dan lakukan pembayaran melalui cara yang ditetapkan oleh CIDB.

Bab 3: Kehilangan dan Pendaftaran Kad CIDB

Kad CIDB yang hilang bukan sahaja menyulitkan tetapi juga boleh menghalang akses ke tapak pembinaan. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil jika anda menghadapi situasi ini:

 • Permohonan Gantian: Mengisi borang permohonan gantian kad hijau di portal CIDB atau di pejabat CIDB terdekat atau melalui Portal RentakaBiz.

Pendaftaran Baru: Untuk personel baru dalam industri pembinaan, pendaftaran dilakukan melalui portal CIDB dengan mengisi borang pendaftaran dan menyertakan semua dokumen yang diperlukan.

Pendaftaran Kad Hijau CIDB:

 • Pendaftaran Individu: Untuk individu yang ingin mendaftar kad hijau, prosesnya melibatkan penyertaan ke dalam kursus keselamatan dan lulus ujian yang berkaitan.
 • Pendaftaran Syarikat: Syarikat pembinaan juga bertanggungjawab untuk mendaftarkan pekerja mereka dan memastikan semua pekerja memiliki kad hijau yang sah.

Bab 4: Pembaharuan dan Daftar Kursus CIDB

Pendidikan dan pembelajaran berterusan adalah kunci dalam memastikan keselamatan dan kecekapan dalam industri pembinaan. CIDB menawarkan pelbagai kursus yang disasarkan untuk peningkatan kemahiran personel binaan.

Maklumat Mengenai Kursus CIDB:

 • Pengenalan Kursus: CIDB menyediakan kursus-kursus yang meliputi aspek-aspek keselamatan, pengurusan projek, dan kelestarian. Kursus-kursus ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pekerja industri pembinaan.
 • Jadual Kursus: Jadual kursus boleh disemak melalui laman web rasmi CIDB. Pemilihan kursus harus disesuaikan dengan keperluan dan keahlian individu atau syarikat.

Pendaftaran Kursus CIDB:

 1. Cara Mendaftar: Pendaftaran kursus boleh dilakukan secara online melalui portal CIDB. Anda perlu membuat akaun, memilih kursus yang diinginkan, dan mengikuti langkah-langkah pendaftaran yang disediakan.
 2. Dokumen yang Diperlukan: Pastikan semua dokumen yang diperlukan seperti kad pengenalan dan sijil-sijil terdahulu disediakan semasa proses pendaftaran.
 3. Pembayaran Kursus: Pembayaran untuk kursus boleh dilakukan secara online melalui portal pembayaran yang disediakan oleh CIDB.

Bab 5: Portal dan Aplikasi CIMS

Dalam usaha untuk memodernisasikan akses kepada perkhidmatan dan informasi, CIDB telah membangunkan portal dan aplikasi CIMS yang memberikan akses kepada pelbagai perkhidmatan CIDB secara digital.

Fungsi-Fungsi Utama Portal dan Aplikasi CIMS:

 1. Akses Mudah: Portal dan aplikasi ini memudahkan semakan status kad hijau, pembaharuan, dan pendaftaran kursus.
 2. Kemudahan Penggunaan: Paparan yang mesra pengguna membolehkan pengguna untuk dengan mudah menguruskan profil dan permohonan mereka.
 3. Pengurusan Maklumat: Pengguna dapat mengakses dan mengurus maklumat peribadi, rekod kursus, dan lain-lain maklumat berkaitan dengan CIDB.

Bab 6: Perkhidmatan CIDB di Seluruh Malaysia

CIDB mempunyai cawangan di seluruh Malaysia untuk memudahkan akses kepada perkhidmatannya. Setiap cawangan menawarkan perkhidmatan yang sama namun disesuaikan dengan keperluan setempat.

Pejabat CIDB di Negeri-Negeri:

 • Selangor, Kuala Lumpur, Johor, Kedah, Kelantan, Malacca (Melaka), Negeri Sembilan, Pahang, Penang (Pulau Pinang), Perak, Perlis, Sabah, Sarawak, Terengganu: Pejabat CIDB Negeri yang disenaraikan berikut menyediakan perkhidmatan penuh termasuk pendaftaran dan pembaharuan kad.
 • Sabah dan Sarawak: Bagi mereka yang berada di Sabah dan Sarawak, pejabat tempatan menyediakan kursus dan perkhidmatan yang disesuaikan dengan industri pembinaan di Malaysia Timur.

Penutup

Dengan memahami dan memanfaatkan sepenuhnya perkhidmatan yang ditawarkan oleh CIDB, personel dan syarikat pembinaan di Malaysia boleh meningkatkan piawaian keselamatan, kecekapan, dan kepatuhan dalam industri.

Portal dan aplikasi CIDB yang “user-friendly” memastikan bahawa semua perkhidmatan dapat diakses dengan mudah, menjadikan proses pendaftaran, pembaharuan, dan pendidikan berterusan lebih cekap dan efektif.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *