CIDB Malaysia

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB Malaysia, yang memainkan peranan penting dalam pembangunan dan pengaturan industri pembinaan di negara ini, memiliki beberapa cawangan strategis yang terletak di seluruh Malaysia. Setiap cawangan ini dilengkapi dengan fasiliti dan sumber daya yang khusus untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan sektor pembinaan di kawasan masing-masing.

Mereka juga menyediakan pelbagai perkhidmatan, termasuk latihan, pensijilan, dan pemeriksaan projek, bagi memastikan standard industri dijaga dan dipatuhi. Selain itu, cawangan-cawangan ini sering menjadi titik pertemuan antara pihak industri dan pemerintah, memudahkan dialog dan kerjasama yang membawa manfaat bagi pembangunan berkelanjutan industri pembinaan di Malaysia.

CIDB Malaysia (Headquarters)

< CIDB Malaysia (Headquarters) >

Tingkat 10, Menara Dato’ Onn (WTCKL 45),
Jalan Tun Ismail, Chow Kit,
50480, Wilayah Persekutuan,
Kuala Lumpur, Malaysia

No. Telefon: 1300-88-2432
No. Telefon: 03-5567 3300

< Waktu Operasi >

Tiada urusan kaunter

Senarai Cawangan CIDB Negeri

Pembaharuan & Pendaftaran Baru CIDB Secara Online